Heřmanice 2017

Heřmanice 2017

technologická budova pro homogenizaci hlušiny