Certifikát managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2009
Jakost při tavném svařování
ČSN EN ISO 3834-2:2006
Quality management systém
ČSN EN ISO 9001
Quality requirement for welding
ČSN EN ISO 3834-2:2006
Osvědčení o shodě řízení výroby
třída provedení EXC4 dle EN 1090-1+A1
Certificate of conformity of the factory production control
excution class EXC4 according EN 1090-1+A1
Provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2+A1:2012 a požadavků
TKP třida provedení EXC4
Příloha č.1
Specif. výr. procesu vč. montáže
Příloha č.2
specif. požadavky TKP 19
Příloha č.3
specifikace procesu montáže
Certifikát výrobku
Konstrukční a stavební díly